เครื่องผลิตโอโซน รุ่น Air-7000

เครื่องผลิตโอโซน

รุ่น Air-7000

ใช้สำหรับน้ำและอากาศ

สำหรับงานระดับอุตสาหกรรม

เช่น โรงแรม คาร์แคร์ขนาดใหญ่ โรงพยาบาล เป็นต้น

สามารถปรับความเข้มของโอโซนได้ 700-7000mg/hr

จึงเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไปได้

เหมาะสำหรับห้องที่มีปริมาตร 300-700 ลบม.หรือ 15x15x5m

รายละเอียด

ข้อมูลเครื่อง

 1. ใช้ไฟฟ้า  220 VAC กำลังไฟ 95 Watt
 2. อัตราการผลิต 7,000 มิลิกรัมต่อชั่วโมง แบบปรับค่าได้
 3. ตั้งเวลาการทำงาน 30 นาที/cycle
 4. มีปั้มลมในตัวเพื่อส่งโอโซนออกมา
 5. มีสายยางอ่อนเพื่อใส่เข้าไปในตู้แอร์รถยนต์หรือที่อับได้โดยตรง
 6. Size 300x150x270 mm
 7. Weight 5 kg

ใช้ สำหรับ

 1. อบฟอกอากาศ ดับกลิ่น หรือฆ่าเชื้อ
 2. ฟอกตู้แอร์ ฆ่าเชื้อในตู้แอร์รถยนต์
 3. ช่วยสลายกลิ่นอับในรถยนต์
 4. สลายกลิ่นบุหรี่
 5. สลายกลิ่นพรมที่อับชื้น
 6. ฟอกอากาศทั้งในรถ ในบ้าน

นอกจากนี้ยังสามารถ

 1. ใช้ล้างผัก ผลไม้
 2. อบฆ่าเชื้อในเครื่องซักผ้า
 3. อบฆ่าเชื้อในตู้เย็น
 4. สลายกลิ่นเหม็นและฆ่าเชื้อในกรงสัตว์เลี้ยง
 5. สลายกลิ่นและฆ่าเชื้อราในรองเท้า