บริษัทฯ มีทีมช่างบริการหลังการการขายให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าบริการตรวจเช็คกับลูกค้าและยังคอยตรวจเช็คเครื่องของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน ในเขตภาคเหนือ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ การบริการด้านช่างของบริษัทฯแบ่งออกเป็นการบริการในแผนกต่างๆ ดังนี้

 บริการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่และติดตั้งเครื่องล้างจานทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 บริการซ่อมเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าระบบแก๊สกับและระบบไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 บริการซ่อมเครื่องดูดฝุ่นดูดน้ำทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 บริการซ่อมเครื่องขัดพื้นเครื่อง ออโต้สครัปเปอร์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

 บริการซ่อมและทำฮิตเตอร์ความร้อนทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

service-icon-24-300x300

บริการสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากบริษัทฯ

 การเข้าบริการในระยะการรับประกัน 1 ปี ทีมงานช่างจะทำการตรวจเช็ค ประจำเดือน โดยประสานงานเข้าตรวจเช็คในแต่ละเดือนกับลูกค้า

 การเข้าบริการในปีที่ 2 หลังหมดระยะการรับประกัน ยังมีการดูแลตรวจเช็คจากทีมช่างของบริษัทฯให้กับลูกค้า 2 เดือนครั้งในจังหวัดเชียงใหม่

 ลูกค้าที่อยู่ในเขตภาคเหนือ การเข้าบริการตรวจเช็ค 3 เดือนครั้ง โดยไม่มีค่าเดินทางและค่าบริการตรวจเช็คจน ตลอดอายุการใช้งาน

service

บริการสำหรับลูกค้าทั่วไป

 ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้ซื้อเครื่องกับทางบริษัทฯ ยังสามารถซื้อบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องต่างๆ กับทางบริษัทฯเป็น รายเดือน รายปี
(โดยบริษัทฯไม่คิดค่าเดินทาง)

 สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจากกรุงเทพฯ บริษัทฯยังรับดูแลทั้งเครื่องใหม่ และ เครื่องเก่าให้กับลูกค้า เพื่อความมั่นใจในการใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา